Komplexné služby v oblasti marketingového
a ekonomického poradenstva

„Marketing musí byť holistický a musí sa menej spoliehať na jednotlivé oddelenia. Marketéri si musia vydobyť v spoločnosti väčší vplyv, ak sa majú stať hlavnými architektmi firemnej stratégie."

Philip Kotler - Kevin. L. Keller

Novinky
12.02.2012

Nové pracovné príležitosti

Hľadáme nových spolupracovníkov. Viac info v sekcii kariéra.

Poradenstvo a outsourcing

Analýzy a prieskumy

Divízia poradenstva a outsourcingu je zameraná na poskytovanie poradenských služieb v oblasti ekonomiky a marketingu s využitím štandardných poradenských metód a prístupov.

Divízia analýz a marketingového prieskumu je zameraná na služby v oblasti marketingového prieskumu, prieskumu verejnej mienky a marketingových analýz.

Marketingová komunikácia

Vzdelávanie a publikácie

Divízia marketingovej komunikácie je zameraná na služby v oblasti komunikácie a imidžu firiem.

Divízia interného marketingu, vzdelávania a vydavateľskej činnosti je zameraná na služby v oblasti rozvoja marketingových pracovníkov.